Blogia
EDUCANTIC

Educación y NTIC

COMENTARI TEMES 5 I 6

COMENTARI TEMES 5 I 6

 

 COMENTARI TEMES 5 I 6

 

"LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL"

 

 

Com que aquestos dos temes estan molt relacionats, el que s'expondrà a continuació serà un comentari que uneix la meva opinió dels dos.

Al llibre "Les TIC a l'educació infantil",per una banda sen's presenten els recursos informàtics que podem emprar a l'aula com unes eines innovadores, les quals són molt motivadores pels xiquets i xiquetes, i faciliten l'aprenentatge de qui les coneix, en definitiva, sen's presenta una manera de treballar a l'aula diferent .

Continua dient que totes aquestes opcions de treball es poden dur a terme amb materials no massa cars i fàcilment assequibles, amb la qual cosa no estic massa d'acord, perquè bé és cert que encara que els programes informàtics que sen's presenten al llibre són lliures, (almenys sen's presenta també la versió lliure), tots els material que en les experiències es citen, no són tan asequibles; perquè qui pot conseguir facilment un canó de projecció de vídeo o una pantalla de projecció?, i la càmera digital o una de vídeo encara la podria proporcionar la mestra, perquè tampoc no disposarà d'una cada escola,(no ho sé). El més cert, és que encara que totes aquestes experiències em pareixen meravelloses, dubte molt que la gran majoria es puguen dur a terme i menys encara en el cicle d'educació infantil.

Però no tot seran coses negatives, com ja he dit em pareix admirable tot l'esforç que aquestes mestres fan per tal de poder oferir al seu alumnat aquest tipus d'experiències, que sent aquestes "virtuals", moltes voltes com se demostra en alguns exemples que plasma el llibre, s'acostes aquestes més a la pròpia realitat social del xiquet-a, que les fitxes o els llibres que incontable nombre de mestres fan usar a les escoles actuals.

He de confesar que sempre he pensat que per aprendre nformàtica els i les xiquetes ja tindran temps, però evidentment si se sap treballar de una bona manera i es marquen les pautes i es tenen molt clars els objectius perquè vols treballar-les i que vols obtindre amb això, trenque una llança a favor de les TIC a l'aula d'infantil, perquè aquest llibre m'ha demostrat que amb cura, experiència, dedicació, formació i interés es poden fer treballs magnífics on el més important de les escoles, els seus alumnes poden aprendre a aprendre sense deixar de crèixer en valors i actituts positives.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

VIATGE A ESCOLES DE BARCELONA

VIATGE A ESCOLES DE BARCELONA

Amb les visites que algunes companyes de classe i jo varem realitzar a Barcelona els darrers dies 11, 12 i 13 d'aquest mes d'abril, ens varem sorprendre per moltes raons, però en concret en aquestes línies parlaré de les NTIC, perquè?, donc en primer lloc perquè gràcies a elles, s'ha pogut dur a terme el viatge a les escoletes i hem pogut conèixer i gaudir de les meravelloses experiències,de les quals es parla en altres artícles publicats en aquest mateix blog. Per altra banda el que volia resaltar al escriure aquestes paraules, és algunes de les coses que unes xiquetes de l'escola Decroly (qui van fer de guies per a nosaltres durant la visita a primària) ens van comentar. L'alumnat de 5e. de primària comencen a crear-se pàgines web personalitzades, així poden escriure i comentar tot el que els resulta d'interés, també utilitzen la internet per elaborar i preparar-se les conferències que hi fan des de 3er. de primària i que després exposen a tota la resta de la classe de una manera individualitzada i sense cap tìpus de problema.

 

LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL

 LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL

(Jordi Cases i M.Roser Torrescana)

En els últims anys, les NTIC, s’han instalat a la nostra societat en tots els àmbits de la vida tant qüotidiana com professionalment parlant.

En especial en l’àmbit educatiu, les NTIC  s’utilitzen com a recurs educatiu dins de l’aula, com a eina  motivadora i facilitadora que fa que els i les xiquetes aprenguen d’una manera activa i participativa. Gracies a les NTIC, s’està transformant la manera de treballar, de comunicar-nos i de viure i tot això d’una forma irreparable, es a dir, no hi ha marxa enrrere. 

Un canvi com el que s’està donant ara respecte a aquesta societat de la informació, requereix que l’escola modifique en un grau elevat algunes de les seues carácterístiques, des de les físiques (estructura), fins les metodologies emprades pel professorat. En paraules de Joan Majó (conferència “TIC” i educació 2003): “L’escola el que vol és preparar a la gent per aquest entor, si aquest entorn canvia, l’activitat pròpia de l’escola ha de canviar”. 

La interacció amb altres persones, dóna al xiquet-a, l’oportunitat d’aprendre més enllà de l’àmbit familiar i escolar, la qual cosa ens indica que si l’aprenentatge en l’us de les NTIC per part d’aquest-a es fa amb el suport d’altres persones, se li estarà oferint la possibilitat d’un desemvolupament cognitiu adequat, sense oblidar tot allò que això inclou com l'adquisisió de major autonomia per part del xiquet-a,, aument de la destresa motriu, reforçament del llenguatge...

Com que s’ha vist clarificat l’aportació positiva que les TIC tenen a nivell educatiu, aquestes s’han inclós al PCC, ja que  semblen un  bon recurs per a treballar en les tres àrees curriculars de l’etapa d’infantil: 

  • Descoberta d’un mateix-a
  • Descoberta de l’entorn natural i social.
  • Intercomunicació i llenguatge (oral, escrit, matemàtic, musical i plàtic).

 El professorat ha d’utilitzar totes les eines que li siguen útils per cobrir  les necessitats del seu alumnat, però per tal d’aconseguir açò, el o la mestra haurà de comptar amb una bona formació i cert domini de les TIC, a més ha de ser capaç d’introduir-les a l’aula com un recurs més. Un mestre-a tampoc s’ha d’oblidar de conèixer el bagatge que respecte a les TIC té el seu alumnat, la qual cosa li serà útil per saber d’on partir. La relació afectiva professorat-alumnat, que s’estableix en aquestes etapes, també s’ha de tenir en compte com a facilitadora o no ( depén aquesta com siga), de l’apenentage que es done. 

Per altra banda l’us de les TIC a l’escola, no sols facilitarà l’aprenentatge de l’alumnat, sinò que a més, positivitzarà la relació familia- escola, ja que això ofereix la possibilitat de comunicar-se amb elles amb major eficacia. 

El fet de que una escola implante l’us de les TIC al PCC, requereix treballar en equip, la qual cosa implica col·laboració i cooperació per tal de seleccionar, organitzar o sistematitzar tota la informació i materials.

En conclusió, si es vol apostar per una educació adaptada als canvis de la societat actual i basada en els interessos de l'alumnat, el professorat ha de moure's per tal de proporcionar un aprenentatge de qualitat i carregat de significació per els xiquets i xiquetes. Proporcionar un lloc on poder investigar, crear, sentir, reflexionar, seleccionar, cooperar, col·laborar, comunicar-se i en definitiva aprendre a aprendre, així doncs optem per introduir de manera coherent les NTIC a l'aula.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

NUEVAS REALIDADES

NUEVAS REALIDADES

Capítulo II
Nuevas realidades.
Un perfil del poliédrico ciberespacio

Internet, red de redes en la superautopista informativa

Merced a las redes de información electrónica podemos enterarnos, educarnos, disiparnos, arruinarnos incluso si no cuidamos nuestras tarjetas de crédito. La más amplia de tales redes, como es bien sabido, es Internet, que conecta a millares de centros universitarios (y, cada vez más, también comerciales, gubernamentales y de la más variada índole) en todo el mundo pero a la que tienen acceso, en un ritmo que aumenta geométricamente, varias decenas de millones de usuarios. Internet nació a mediados de la década de los setenta, como resultado del interés del Departamento de Defensa de Estados Unidos para interconectar varias redes por medio de satélite y radio. Se buscaba mantener una red de información, sobre todo con fines de investigación militar pero además pensando en la eventualidad de una interrupción súbita de las comunicaciones, por ejemplo, en caso de una crisis bélica. La red creció y pronto fue dominada por la información que fluía de y hacia las universidades.2 El primer paso había sido, en 1969, la creación de ARPANET por parte de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados del Departamento de la Defensa (Advanced Research Proyects Agency). La red, con el propósito de facilitar el trabajo de investigadores universitarios que estuvieran al servicio del Departamento de Defensa, conectaba a las computadoras de cuatro instituciones académicas: UCLA, el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Stanford, la Universidad de Utah y la Universidad de California en Santa Barbara.3 La red creció, hasta que en 1983 fue denominada, aún con funciones militares, MILNET. Entonces, "sucedió algo extraño: más que una vía para enviar archivos técnicos o documentos científicos, la red se convirtió en un medio de comunicación. En sus márgenes... comenzó a desparramarse una nueva cultura". Pronto, dice una crónica de ese desarrollo, la red estuvo más dominada por "un espíritu como de Woodstock, incorporando el respeto al bien común con los derechos individuales de expresión".4 Así fue como se desarrolló no sólo una red sino, en sentido estricto, una enorme colección de ellas, todas interconectadas en lo que ha sido llamado como el sistema Internet.

Hoy en día, Internet no depende de una sola institución y su funcionamiento descansa del esfuerzo conjunto de centenares de sistemas de información que concurren en esta que, así, puede ser llamada "red de redes". Su financiamiento ha dependido sobre todo (aunque cada vez menos) de fondos públicos en Estados Unidos, si bien ya no puede decirse que sea una red exclusivamente de ese país. Al contrario, si algo ha distinguido a la red de redes en su desarrollo entre los años ochenta y noventa es su creciente diversificación lo mismo temática, que geográfica. De hecho, Internet puede ser considerada como omnitemática, en tanto que en ella caben todos los asuntos, todos los problemas, de la misma forma que es posible denominarla como a-geográfica en vista de su capacidad para rebasar fronteras y, de hecho, construir su propia topografía. El directorio de sitios destacados en la Internet, que de ninguna manera es exhaustivo, denominado The Internet Yellow Pages, tiene 800 páginas en su edición 1995. Los editores presumen de haber impreso más de 700 mil ejemplares.5

Un problema para describir a la red de redes, como también podemos llamarla, es la heterodoxia de su funcionamiento. No hay nada parecido a ella: Internet no tiene un centro que la controle ni depende de un gobierno o una institución ni cuenta con un solo eje. Sólo de manera metafórica, pero forzada, se la puede comparar con una telaraña, en vista de que no hay un punto de convergencia de sus millares de hilos invisibles. Más bien, quizá, se la podría considerar como una especie de enorme y creciente océano, en el donde confluyen numerosos riachuelos pero con la diferencia de que quien incursiona en el mar que es Internet puede quedarse con un chorrito de la información que hay allí, o empaparse, incluso hasta ahogarse, en dosis inconmensurables de datos de toda índole.

Otro problema para describir a Internet es la velocidad con que crece. Cuando se tiene un dato, comienza a ser obsoleto. La des-centralidad con que funciona, junto con la espontaneidad con que es posible que proliferen las conexiones a la red de redes, hacen de Internet, un espacio denso, concurrido y heterogéneo, a la vez que maleable y en constente crecimiento. De esta manera, podemos decir que para fines de 1994, Internet tenía al menos 12 mil redes de computadora, interconectadas en todo el mundo, aunque en esas fechas había quienes estimaban que eran 20 mil. A esas redes podían tener acceso unos 31 millones de personas, en agosto de 1994. Se estimaba que esa cantidad crecía a un ritmo de 15 por ciento ¡cada mes!6

Las tasas y los datos sobre la expansión del ciberespacio, así como del número de usuarios, suelen ser discutibles e incompletas. El crecimiento es tan rápido que no siempre los estudiosos de estos asuntos tienen oportunidad de registrar nuevas redes y sitios en la Internet. De cualquier manera, a comienzos de 1996 se calculaba que ya había más de 50 mil redes entrecruzadas en la Internet, más de la mitad de ellas de Estados Unidos.7 Una red es un sistema autónomo de computadoras interconectadas entre sí, para la transferencia de datos. La Internet, vale la pena recordarlo, es una red de redes.

La fascinación que la Red --con mayúscula-- suscita, llega a ser irresistible. Se han ponderado sus bondades para la enseñanza, los negocios y el entretenimiento, pero sobre todo se ha vuelto signo de contemporaneidad la membresía a Internet, o a alguna de sus redes similares o subsidiarias. "Usted querrá estar allí dentro, porque es la cosa más cercana que tenemos a una sociedad completamente cableada por dentro", se ha dicho.8

¿Qué es Internet? En este libro no pretendemos detenernos en la explicación de cómo funciona, o qué perspectivas técnicas tiene la red de redes, pero sí consideramos útil reconocer la dificultad que su complejidad, junto con sus singularidades en términos de comunicación y de cultura, implican para precisar qué es y qué no es. Ni siquiera los expertos aciertan, o coinciden, en una sola definición:

"Es todo y es nada. La palabra Internet es como decir 'sistema telefónico'. Veamos. Un aparato de teléfono no sirve absolutamente para nada, si no está conectado a la red pública, es decir, al sistema telefónico internacional. En forma semejante, la palabra Internet es como indicar 'el conjunto de computadoras que se encuentran conectadas alrededor del mundo' y sólo le servirá si se puede enlazar desde otra computadora... Es un concepto, más que un producto o servicio."9

Internet, para decirlo de manera de todos modos críptica, es la infraestructura en la cual se asienta, se reproduce y extiende, el ciberespacio, es decir, el espacio (o la colección de espacios) creados por la comunicación entre computadoras. Ese ciberespacio, en otras palabras, "es un término acuñado por el escritor William Gibson en su novela de ciencia ficción Neuromancer, a partir del cual se designa el espacio conceptual en donde palabras, relaciones humanas, datos, prosperidad y poder, son manifestadas por la gente empleando tecnología de comunicaciones a través de computadoras".10 Allí se relatan los viajes cibernéticos de una suerte de cowboy postmoderno.

Gibson escribió su ahora célebre novela en 1983, en Vancouver.11 Además, es autor de un relato breve llamado Cyberpunk, a partir del cual se filmó la película Johnny Mnemonic. De ese autor se ha dicho que es "uno de los primeros escritores que imaginó un mundo de redes mundiales de computadoras, piratas informáticos, virus, programas de ordenador copiados ilegalmente y dinero electrónico".12 Es decir, el panorama del que es preciso ocuparse cuando hablamos, o escribimos, acerca de Internet.

Ese concepto está significando una posible revolución en las formas de hacer cultura y en las costumbres para la educación y la información en el mundo. Es una transformación quizá menos profunda, y menos rápida, de lo que a menudo desde el llamado primer mundo se piensa. Pero, indudablemente, se trata de una serie de cambios con una importancia mayor a la que habitualmente se le confiere en los países en desarrollo, que todavía suelen llegar tarde al aprovechamiento de los nuevos recursos tecnológicos.

Sobre todo, la preocupación por el pobre y habitualmente desenterado uso que hay en los países latinoamericanos de las posibilidades de Internet, aumenta debido a dos agravantes, o ventajas, según se les vea. Una de ellas, es la aparentemente irreversible tendencia a la privatización del ciberespacio. La otra es la diversificación de los instrumentos para navegar en las redes, que constantemente aumentan no sólo la cantidad de información que se encuentra en ellas sino también las modalidades en que esa información se presenta.

Vamos por partes. La ruta privatizadora se desarrolla, por un lado, a la par que las corrientes que en todo el mundo pugnan por una desestatización en todos los órdenes (en el capítulo cuarto de esta Libro, abundamos sobre dicho tema) y en la medida en que crecen las áreas comerciales, a cargo de empresas privadas, en el espacio cibernético. Internet, como hemos dicho, surgió de un proyecto del gobierno estadounidense y luego las universidades se apropiaron de ella. Su financiamiento, en toda esa fase que hay entre, aproximadamente, 1985 y 1995, es casi completamente público; a veces gracias a subsidios directos y en otras, con apoyos indirectos, a través de instituciones académicas. Pero al mismo tiempo se han extendido áreas creadas, y administradas, por empresas comerciales.

Como partes singulares de Internet --e incluso en algunos casos como vías para entrar a esa Red de Redes--, existen redes privadas, de acceso por suscripción, como Compuserve, Delphi, America on Line, Spin y Prodigy, entre otras. Es decir, un usuario puede entrar a Internet a través de una institución pública o académica, o a través de un servicio comercial que le cobrará una cuota de acuerdo con el tiempo de conexión que mantenga y la índole de la información que requiera. Pero además, conforme los espacios en Internet se han diversificado, cada vez hay más áreas destinadas ya no sólo a intercambiar información y experiencias científicas o gubernamentales, sino a proporcionar entretenimiento, facilitar negocios o hacer compras en los órdenes más diversos.

Todo ello ha precipitado, en la práctica, la privatización de las redes. Especialmente, en Estados Unidos el gobierno reconoce que sirvió para impulsar el despliegue de las redes, pero ha emprendido una paulatina y definitiva retirada. Se trata de un proceso sin retorno: "En 1990 se decidió eliminar la obligación de contar con apoyo gubernamental para poder conectarse a Internet, dando comienzo así a un periodo de extraordinario crecimiento de la red, gracias al inicio de las actividades comerciales a través de ésta. De 159 mil computadoras que en 1990 estaban conectadas a Internet, ascendieron a un total de 3 millones 864 mil hacia finales de 1994".13

Para fines de 1994, como mencionamos antes, se calculaba que había al menos 30 millones de usuarios conectados a Internet. Se ha estimado que serán 550 millones para el año 2 000. Estos datos, como hemos mencionado, son cambiantes y difíciles de evaluar porque la Internet no tiene un centro organizador ni cuantificador. En todo caso, hay un desarrollo permanente de nuevos espacios y usuarios. Además del crecimiento en intercambio de opiniones transcontinentales y trasatlánticas, de la expansión en las oportunidades de divulgación, discusión y capacitación, así como de simple comunicación en todos los órdenes, esa expansión significa más negocios y ventas: dinero contante y sonante.

Los aproximadamente 30 millones de usuarios que se consideraba existían al terminar 1994 representaron un gasto de, se calcula, unos 150 millones de dólares. Ese sería el costo que se pagó por derechos de conexión, relativamente baratos porque en su gran mayoría fueron a servicios y a través de redes no mercantiles. Sin embargo, el mercado comercial va creciendo en la medida en que aumentan los usuarios de los servicios privados y al tiempo que, además, las redes hasta ahora fundamentalmente públicas comienzan a privatizarse.

De esa manera, se ha dicho que los posibles 550 millones de usuarios en el 2000, que está literalmente a la vuelta del calendario, quizá signifiquen erogaciones --es decir, negocios para quienes cobren gastos por conexión y servicios en red-- por unos 2 mil 500 millones de dólares.14 Eso, por lo que toca al gasto en conexión. Además, se prevé que el mercado en sistemas para estar en Internet (software y equipos de comunicación) ascienda, de 150 millones de dólares en 1994, a mil 600 en el 2000. Y el costo de suscripciones y cuotas a los servicios privados aumentaría de 60 a 750 millones de dólares en el mismo lapso.15

Sin embargo, esta evaluación tiene que ser tomada como provisional. La cantidad de ciudadanos conectados a las redes tiende a crecer quizá de manera más lenta que las previsiones de los expertos en la Internet y, por otro lado, la imaginación de los promotores de los servicios comerciales va a la par que la capacidad de dilapidación de los usuarios de tales conexiones.

Otra manera de medir el crecimiento de la Internet es el aumento de los hosts, o anfitriones, que son las computadoras que se encuentran permanente y directamente contectadas a la Red, como una parte de Internet y a través de un domicilio específico. En esa definición no se incluye a las computadoras que son parte de redes periféricas, como los servicios comerciales en línea. A mediados de 1995 se estimaba que había 5 millones de hosts enlazados con Internet. Para el otoño de ese año éstos ya eran 6.6 millones, de acuerdo con una investigación propagada por la Internet Society. Se apreciaba "una fuerte tasa de crecimiento exponencial, pero con un pequeño decremento" respecto de las mediciones anteriores. Tomando en cuenta ese aumento, así como la experiencia de años previos, se estimaba que para el final de la década podría haber 101 millones de computadoras funcionando como anfitriones de y en la red de redes.16

De la misma manera que la Red crece, también las referencias a ella en los medios de comunicación aumentan de manera vertiginosa. Ya es frecuente que se hable de la Internet en todos los círculos sociales, aunque no siempre se sepa bien a bien de qué se trata. Cada vez son más los artículos en la prensa, e incluso los espacios fijos dedicados a la cibercomunicación. En junio, julio y agosto de 1994, los principales diarios de Estados Unidos publicaron 173 relatos mencionando a Internet, en comparación con 22 del año anterior. Eso indicaba la base de datos en línea Nexis, que también forma parte del ciberespacio.17

Hasta comienzos de los años noventa, el espacio más concurrido en la Internet eran los Tableros de Noticias, o Newsgroups, en el área denominada Usenet. Esos Tableros eran el espacio más característico de Internet: centenares o millares de usuarios, coincidían en torno a un tema específico que podía ser la política exterior estadounidense, o la afición por las pipas y los puros, o alguna preferencia sexual, política o religiosa muy concreta.

La afinidad temática era el eje para que sus visitantes intercambiaran información y entablasen discusiones (a veces notoriamente vivaces y hasta enconadas) sobre el asunto que los congregaba. El texto, habitualmente breve, que un usuario ponía en el tablero era contestado por otros más y, así, se formaba una cadena casi siempre de una docena de mensajes pero, en ocasiones, de varios millares. Ese es un Boletín de Avisos, o de Noticias como también se les llama. Los lugares más concurridos, de acuerdo con un trabajo reciente, han sido de noticias para nuevos usuarios, mercadeo, ofertas de trabajo, sexo y humor.

Extracto de "La nueva alfombra mágica" autor: Raúl Trejo Delarbre

LAS TABLET PC EN LAS AULAS AUTOSUFICIENTES
La pizarra digital (pizarra electrónica o kit de Internet en el aula) es un sistema tecnológico, que consiste básicamente en un ordenador multimedia conectado a Internet y un videoproyector, que puede recibir también la señal de una videocámara o un reproductor de video.

 

Las tres unidades de Primaria de que dispone la escuela de Ariño, en la provincia de Teruel, están equipadas por pizarras digitales. A estas aulas se les ha denominado “aulas autosuficientes”. Esto conlleva ineludiblemente a un método de inmersión en la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, debido a que tanto el profesorado como el alumnado dispone de este medio durante todo el horario escolar para todas las áreas curriculares. Propiciando la transformación de los materiales tradicionales, metodologías y roles de una forma mucho más lógica y natural.

 

La nueva sociedad de la Tecnología de la Información y la Comunicación nos está trasladando hacia un nuevo "paradigma de la enseñanza", la pizarra digital en el aula de clase constituye uno de sus principales instrumentos, y conjuntamente con las intranets de centro y las salas multiuso, proporciona la base tecnológica sobre la que se sustenta la llamada “escuela del futuro”

(Pere Marqués, Pilar Casals, José Antonio Blesa).

El ordenador personal se convierte en la herramienta indispensable para el alumnado y el profesorado.

 

Desde el 26 de febrero de 2003 el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y la empresa Microsoft ponen en marcha en el aula de 4º de Primaria de Ariño el proyecto “el pupitre digital”. Cada una de las chicas y chicos de la clase dispone de un tablet PC con conexión a Internet por medio de una red inalámbrica dentro de la red local del Centro.

 

El nivel de competencias y habilidades adquiridas por estos alumnos sobre el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en sus procesos de aprendizaje era ya considerable antes de disponer de los tablet PC. Tienen su cuaderno virtual, que ellos mismos editan y colocan en internet, en los talleres de Matemáticas y Lenguas crean juegos con el ordenador con los que juegan a través de Netmeeting, participan diariamente en el diario digital del centro y en otras publicaciones virtuales, utilizan la prensa digital en sus debates sobre temas de actualidad. Realizan trabajos colaborativos con la información encontrada en la Red, que presentan al resto de la clase a través de Power Point. Se comunican por correo electrónico, chat,...

 

La potencialidad de la escritura manuscrita y de herramientas exclusivas como Windows Journal, que tienen los tablet PC, hacen pensar a los familiares y al profesorado, que será la herramienta personal e imprescindible del alumnado.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres